Actief bijdragen aan 
betaalbaar en betrouwbaar 
openbaar vervoer

Ons verhaal

ReFleet is opgericht door Stefan en Bastiaan omdat zij vanuit eigen ervaring verbeterkansen zagen bij aanschaf- en implementatietrajecten van railmaterieel. Deze verbeteringen realiseren zij door het verenigen van de noodzakelijke kennis, het ontwikkelen van een integrale aanpak en de beste professionals uit de markt aan hen te binden. Vanuit jarenlange ervaring bij publieke en private organisaties, is het geloof ontstaan dat er een succesvollere exploitatie van rollend materieel mogelijk is door het anders kijken naar deze trajecten.

Omdat materieel niet frequent wordt ingekocht, beschikken onze klanten niet altijd over de benodigde kennis, ervaring of capaciteit die benodigd is om dit complexe traject optimaal te laten verlopen. Doordat ReFleet zich specialiseert in deze trajecten en hier dagelijks mee bezig is heeft ReFleet zich ontwikkeld tot leidende partij in de markt.

Erwin

Operationeel manager

Annet

Finance & back office

Joop

senior ERP consultant

Stefan

Operationeel directeur

Missie

Wij geloven in de waarde van betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer. ReFleet is opgericht om een actieve bijdrage te leveren aan het, op lange termijn, hoogstaande openbaar vervoersystemen beschikbaar te houden voor alle reizigers.
Als implementatiespecialist kunnen wij een actieve bijdrage leveren aan de betaalbaarheid en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer op de langere termijn. Cruciaal daarbij is de gehele life-cycle te standaardiseren en vereenvoudigen. We doen alleen het noodzakelijke en leggen de verantwoordelijkheden waar deze thuis horen.

ReFleet kan, met name in de bouw- en implementatiefase, direct invloed uitoefenen op de latere instandhoudingskosten van tram, metro en treinmaterieel. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de (verlaging van de) kosten voor de reiziger.

Onze kernwaarden

Duurzaam

Wij streven naar een omgeving waarin een duurzame toekomst gewaarborgd is. Duurzaam ondernemen betekent voor ons het standaardiseren waar mogelijk, alleen het noodzakelijke doen en daarbij kwaliteit te verhogen en te waarborgen. Met als doel het openbaar vervoer op de langere termijn betaalbaar en betrouwbaar te houden. We helpen onze opdrachtgevers om duurzame keuzes te maken

Uitdagend

Wij weten wat het is om te werken in een constant veranderende markt en mee te gaan met technologische ontwikkelingen. Wij geloven in standaardisatie en durven bestaande werkwijzen ter discussie te stellen. Het is uitdagend om deze aanpak en visie in de markt te presenteren.

Onafhankelijk

Wij stellen ons onafhankelijk op en leveren diensten waarmee de klant het beste haar doelstellingen kan realiseren. Het blijven stellen van de WAAROM vraag zit in ons DNA. Wij kunnen onze missie alleen realiseren als wij als eerlijke en betrouwbare partner opereren, die doet wat zij belooft.

Enthousiast

Wij geloven dat je met enthousiasme echt kan veranderen, we geloven in de kracht van een glimlach. Door deze houding kunnen wij nieuwe methodieken implementeren en bereiken wij alle niveau’s in de organisatie.
Wij komen graag met je in contact!
Keertje kennismaken?
ISO 9001 certificering
ReFleet B.V.
Kobaltweg 11
3542 CE Utrecht
Nederland
M@refleet.nl+31 (0) 316 240 415
Copyright 2021 - ReFleet    |    Algemene voorwaarden    |    Privacy Statement    |    Disclaimer
Site ontwikkeld door