Ondernemen op een verantwoorde wijze

Duurzaamheid - Maatschappelijke impact

Vloot implementatie specialist met een missie
Ons uitgangspunt is dat we een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst in het dagelijks werk, in de manier waarop we activiteiten ondernemen en onze klanten adviseren. Daarmee incorporeren we onze bijdrage aan een duurzame en leefbare omgeving in onze organisatie en werkzaamheden.

Wij gebruiken de Sustainable Development Goals als leidraad om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en duurzaamheid te adresseren in onze organisatie. Wij stimuleren opdrachtgevers om hierin met ons mee te werken. De impact op de Sustainable Development Goals zijn verweven in diverse stappen van onze werkwijze.

ReFleet draagt bij aan de SDG’s 9, 11, en 13 door het standaardiseren van adviezen, het ontwikkelen van normen voor de sector en het reduceren van de life-cycle costs voor openbaar vervoer systemen. Alles met als doel om een toegankelijk, duurzaam en betrouwbaar openbaar vervoer op de langere termijn te kunnen waarborgen.

Impact per Sustainable Development Goal:
SDG 9 richt zich op het bouwen van een veerkrachtige infrastructuur, waaronder het openbaar vervoer. ReFleet draagt hieraan bij door standaarden te ontwikkelen, innovatie en marktkennis te integreren in adviezen en werkzaamheden.

SDG 11 heeft als doel om steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken. Het openbaar vervoer heeft daarin een belangrijke rol. ReFleet draag hier specifiek bij aan het betaalbaar houden van het openbaar vervoer door lifecycle costs te reduceren en kwaliteit te borgen
SDG 13 heeft als doel om de negatieve impact op de leefomgeving te verminderen. Duurzaamheid is onderdeel van onze manier van werken waarop we activiteiten ondernemen en klanten adviseren, dit draagt bij aan SDG 13.

Wij komen graag met je in contact!
Klik hier om ons te bereiken
Copyright 2024 - ReFleet