Expertises voor implementatie en life cycle

Vloot implementatie

Het aankopen en implementeren van railmaterieel is een complex traject. Samenwerking met veel belanghebbenden is noodzakelijk om het materieel succesvol te implementeren. ReFleet biedt haar meerwaarde door het overzien van het gehele traject. Kennis en ervaringen van (m)eerdere implementaties nemen we mee en maken deze beschikbaar voor onze klanten. De impact van verkeerde beslissingen in het begin van het traject zullen pas zichtbaar worden lang nadat het materieel in exploitatie is gegaan. Wij hebben hiervoor het traject onderverdeeld in verschillende fasen die een grote onderlinge samenhang hebben. In elke fase doen wij dat wat noodzakelijk is voor de basis van een succesvolle exploitatie en hanteren wij bij voorkeur onze beproefde en gestandaardiseerde aanpak.
 • 1. Behoefte bepalen

  In deze fase wordt de vervoersbehoefte vanuit een (decentrale) overheid omgezet naar een passende materieelbehoefte. Zaken als reizigersgroei, materieelinzet, maar ook de degelijkheid die wordt gewenst in de dienstregeling bepaalt uiteindelijk de materieelbehoefte. Hierbij moet je denken aan het aantal bakken waaruit een voertuig bestaat en de juiste mix tussen de diversiteiten daarin.

  ReFleet weet middels ‘lifecycle calculation’ modellen de materieelbehoefte in kaart te brengen.

  2. Specificatiefase

  Voordat de materieelbestelling kan plaatsvinden dient de vraagspecificatie te worden opgesteld. In de vraagspecificatie staan de eisen en wensen die aan het materieel gesteld worden. Hieronder vallen ook de van toepassing zijn de wettelijke normen.

  ReFleet kan ondersteuning hierbij leveren of deze in zijn geheel opstellen. ReFleet beschikt over een vraagspecificatie pakket waardoor deze fase snel kan worden doorlopen.  3. Aanbesteding

  Materieel bestellingen vinden meestal plaats middels aanbestedingen. Een aanbesteding is een inkoopvorm waarbij de opdrachtgever zijn eisen en wensen openbaar maakt en fabrikanten selecteert om offerte uit te brengen. Na beoordeling van de offertes wordt de opdracht gegund aan het bedrijf dat de beste aanbieding heeft gedaan volgens vooraf bekend gemaakte evaluatiecriteria.

  ReFleet heeft specialisten met ruime ervaringen in het beoordelen van offertes met name op het gebied van voertuigtechniek (zowel light als heavy Rail), aanverwante systemen en RAMS.
 • 4. Ontwerpfase

  Middels Design Reviews wordt het ontwerp van de leverancier dat gebaseerd is op de vraagspecificatie tot in detail afgestemd en vastgelegd. Zaken die nog niet geheel voldoen aan de wensen van de klant kunnen hierin bijgesteld worden. Voor alle van toepassing zijnde systemen en zaken als documentatie, speciale gereedschappen en veiligheidsbewijsvoering dienen Design Reviews plaats te vinden. De uitkomsten hiervan dienen als uitgangspunt voor de productie van de voertuigen en aanverwante leveringen.


  Productie

  Voordat de leverancier kan starten met de productie dient de leverancier in zicht te geven in zijn kwaliteitsmanagement systeem en zal middels audits gecontroleerd worden of de leverancier ook daadwerkelijk zo werkt. Hierbij is het niet alleen van belang dat de leverancier het gewenste kwaliteitsniveau haalt maar ook tijdens de serie blijft verbeteren.

  ReFleet heeft voor de kwaliteits-monitoring en -borging van de materieelproductie het 4-layer evidence model ontwikkeld. Hiermee worden niet alleen de afwijkingen vastgelegd, maar ook gedeeld middels heldere rapportages en afwijkingsrapporten met de opdrachtgever en de leverancier van het materieel waarmee voor (een snellere) opvolging wordt gezorgd. ReFleet kan afhankelijk van de leverancier de kwaliteitsinspecties verzorgen voor 20% tot 50% van de kosten die in de markt gebruikelijk zijn terwijl er een hoger kwaliteitsniveau door de leverancier wordt gerealiseerd.

  Testen & homologatie

  Een nieuwe voertuigserie dient een homologatietraject te doorlopen voordat deze ingezet mag worden. Nadat het eerste voertuig geproduceerd is dienen er door de leverancier typetesten te worden uitgevoerd. Dit om aan te tonen dat het voertuig en de systemen veilig functioneren en voldoen aan de opgestelde vraagspecificatie.

  ReFleet heeft een testorganisatie die de testen kan coördineren en begeleiden waarmee er toegezien wordt op de testactiviteiten van de leverancier. Doel hierbij is de opdrachtgever maximaal te ontzorgen en te garanderen dat de testen op een ordentelijke en veilige manier worden uitgevoerd. Aan de hand van deze testresultaten zal de leverancier het voertuig homologeren. Een door de leverancier aangewezen ISA ziet toe op het proces en toetsing van de testresultaten. ReFleet kan dit homologatieproces begeleiden namens de klant en de afstemming verzorgen met ILT.

 • 5. Beheer & onderhoud

  Voordat tot acceptatie van het voertuig kan worden overgegaan dient ook het beheer en onderhoud te zijn voorbereid en ingeregeld. Het onderhoudsplan van de leverancier dient bijvoorbeeld te worden vertaald in werklijsten voor de monteurs maar ook moet zeker gesteld zijn dat alle documentatie is geleverd en van voldoende niveau is. Ook aan zaken als het inrichten van het onderhoudsmanagementsysteem en het configuratiebeheer dient te worden gedacht o.a. voor het kunnen uitnutten van de garanties en het verkrijgen van het afgesproken betrouwbaarheidsniveau.

  ReFleet heeft hierin ruime ervaring in en kan de gehele implementatie verzorgen van de nieuwe voertuigserie bij de beheer en/of onderhoudsafdeling. Indien de opdrachtgever niet beschikt over een eigen onderhoudsafdeling kan ReFleet ook de contractering verzorgen van een onderhoudspartij.

  6. Exploitatie

  Tijdens de exploitatie fase dienen de voertuigen veilig, betrouwbaar en voldoende beschikbaar te zijn voor het rijden van de exploitatie.

  ReFleet kan op tijdelijke basis assetbeheerders, maintenance engineers of op andere wijze ondersteunen waarbij het doel is om de vloot optimaal te laten presteren tegen de laagst mogelijke kosten. Hierbij kan ReFleet het onderhoudsplan optimaliseren waarbij de best mogelijke onderhoudsstrategie wordt bepaald en geïmplementeerd. Ook kan ReFleet modificatietrajecten initiëren en begeleiden indien er geen goede onderhoudsstrategie toepasbaar is.
Life cycle engineering

Tijdens de exploitatiefase van het materieel kunnen de prestaties van het materieel afwijken van de gewenste, bijvoorbeeld omdat het gebruik van het materieel anders is dan vooraf voorzien. De specifieke omstandigheden waarin het materieel wordt gebruikt heeft grote invloed op de conditie en prestaties. Om toch optimale prestaties te kunnen behalen is integrale analyse nodig van deze specifieke omstandigheden en het gedrag van het materieel. Een goede Root Cause Analyse is hierbij randvoorwaardelijk. ReFleet begeleidt analyses of voert deze zelf uit en kan hierdoor advies geven dat de prestaties van het materieel verhoogt. Ervaringen bij de grote instandhouders stellen ons in staat om te kunnen adviseren over het optimaliseren van techniek-, proces- en instandhoudings- voorschriften.

Project management

In organisaties waar kennis van railmaterieel en het openbaar vervoer belangrijk is, vormt het tijdelijk invullen van sleutelposities of het leiden van projecten niet altijd eenvoudig. De reiziger moet altijd vervoerd worden.  Het begrijpen van deze uitdaging en het leiding geven in een OV organisatie vraagt om specifieke kennis. ReFleet kan deze vraagstukken oplossen door het leveren van ervaren managers uit de railsector voor interim- en projectmanagement
Wij komen graag met je in contact!
Keertje kennismaken?
Copyright 2022 - ReFleet    |    Algemene voorwaarden    |    Privacy Statement    |    Disclaimer
Site ontwikkeld door