Gespecialiseerd in implementatie en lifecycle management rollend materieel

Aanpak aanschaf en implementatie materieel

Het aanschaffen en implementeren van een trein, tram, metro en/of elektrische bus is een ingewikkeld traject. Het nemen van de juiste beslissingen in de beginfase van het traject is cruciaal voor het succesvol exploiteren van het materieel. Bovendien hangt de mate van een geslaagde implementatie voor een groot deel af van de samenwerking met de vele stakeholders.

Wij delen het traject op in verschillende fasen die onderling een grote samenhang hebben. In elke fase voeren wij alle noodzakelijke taken uit die met elkaar de ingrediënten vormen van een succesvolle exploitatie. Wij hanteren hierbij onze beproefde en gestandaardiseerde aanpak. Doordat wij het gehele traject overzien en dit van begin tot eind begeleiden, kunnen wij onze opdrachtgevers volledig ontzorgen. De grote hoeveelheid aan kennis en ervaring vanuit voorgaande implementaties nemen wij mee, brengen wij in én dragen wij over zodat wij uiteindelijk misbaar worden voor onze opdrachtgevers.
 • 1. Behoefte bepalen

  In deze fase vertalen we de gewenste vervoersbehoefte van een (decentrale) overheid naar een passende materieelbehoefte. Zaken zoals reizigersgroei, materieelinzet en ook de gewenste degelijkheid binnen de dienstregeling spelen hierbij een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan het aantal bakken waaruit een voertuig moet bestaan en de juiste mix aan diversiteiten.

  Met behulp van onze 'lifecycle calculation modellen' brengen wij de materieelbehoefte in kaart.

  2. Specificatiefase

  In de vraagspecificatie staan alle wensen en eisen waaraan het materiaal moet voldoen. Hieronder vallen ook de wettelijke normen die gelden voor het betreffende openbaar vervoerstype. Doordat wij beschikken over een vraagspecificatiepakket, kunnen we deze fase snel doorlopen. Wij bieden in deze fase ondersteuning indien nodig of we voeren de fase in zijn geheel uit, afhankelijk van wat de opdrachtgever wil. Als de vraagspecificatie duidelijk is, kan de bestelling van het materieel plaatsvinden. 

  3. Aanbesteding

  Het bestellen van het materieel gebeurt veelal door middel van een aanbesteding. Dit is een inkoopvorm waarbij de opdrachtgever zijn eisen en wensen openbaar maakt en fabrikanten selecteert om een offerte uit te brengen. Na beoordeling van de offertes gunt de opdrachtgever de daadwerkelijke bestelling aan het bedrijf dat de beste aanbieding heeft gedaan, conform de vooraf bekendgemaakte evaluatiecriteria. Onze specialisten beoordelen deze offertes op het gebied van voertuigtechniek (zowel light als heavy Rail), aanverwante systemen en RAMS.
 • 4. Ontwerpfase

  De gekozen leverancier maakt een ontwerp, gebaseerd op de vraagspecificatie. Wij stemmen dit tot in detail af middels Design Reviews en leggen dit ook vast. In deze fase kunnen zaken, die nog niet geheel voldoen aan de wensen, bijgesteld worden. Voor alle van toepassing zijnde systemen en zaken zoals documentatie, speciale gereedschappen en veiligheidsbewijsvoering dienen Design Reviews plaats te vinden. De uitkomsten hiervan vormen het uitgangspunt voor de productie van de voertuigen en aanverwante leveringen.

  5. Productie

  Voordat de leverancier kan starten met de productie, dient de leverancier inzicht te geven in zijn kwaliteitsmanagementsysteem. Middels audits wordt gecontroleerd of de leverancier ook daadwerkelijk zo functioneert. Hierbij is het belangrijk dat de leverancier het gewenste kwaliteitsniveau haalt en ook tijdens de serie blijft verbeteren. 

  Om de kwaliteit te monitoren en te waarborgen, ontwikkelden wij het 4-layer evidence model. Hiermee leggen wij eventuele afwijkingen vast in heldere rapportages en afwijkingsrapporten, die we delen met onze opdrachtgever en de leverancier van het materieel. Dit zorgt voor een (snellere) opvolging. Wij verzorgen, afhankelijk van de gekozen leverancier, de kwaliteitsinspecties tegen twintig tot vijftig procent van de gebruikelijke marktkosten. Tegelijkertijd levert de leverancier een hogere kwaliteit. 

  6. Testen & homologatie

  Een nieuwe serie voertuigen moet eerst een homologatietraject doorlopen, voordat deze ingezet mag worden. Na de productie van het eerste voertuig, is de leverancier verplicht om typetesten uit te voeren. Hiermee moet de leverancier aantonen dat het voertuig en de systemen goed functioneren, veilig zijn en daadwerkelijk voldoen aan de opgestelde vraagspecificatie. 

  Onze testorganisatie coördineert en begeleidt deze testen en ziet toe op de testactiviteiten van de leverancier. Ons doel is hierbij om onze opdrachtgever maximaal te ontzorgen en om te garanderen dat de testen op een ordentelijke en veilige manier plaatsvinden. Aan de hand van deze testresultaten zal de leverancier het voertuig homologeren. Een door de leverancier aangewezen ISA ziet toe op het proces en toetsing van de testresultaten. Wij kunnen dit homologatieproces begeleiden namens onze opdrachtgever en ook de afstemming met ILT verzorgen.
 • 7. Beheer & onderhoud

  Acceptatie van het voertuig is pas mogelijk als het beheer en onderhoud ervan zijn voorbereid en geregeld. Het onderhoudsplan van de leverancier vertalen naar werklijsten voor de monteurs hoort hier bijvoorbeeld bij, maar ook het leveren van alle documentatie op elk niveau. Denk aan zaken zoals het inrichten van het onderhoudsmanagementsysteem en het configuratiebeheer, onder andere voor het kunnen benutten van de afgegeven garanties en voor het verkrijgen van het afgesproken betrouwbaarheidsniveau.


  ReFleet kan de gehele implementatie van de nieuwe voertuigen bij de beheer- en/of onderhoudsafdeling verzorgen. Is er geen eigen onderhoudsafdeling, dan regelen wij de contractering bij een onderhoudspartij.

  8. Exploitatie

  Tijdens de exploitatiefase dienen de voertuigen veilig, betrouwbaar en voldoende beschikbaar te zijn. Wij bieden tijdelijke ondersteuning aan bijvoorbeeld assetbeheerders of maintenance engineers om het materieel zo goed mogelijk te laten presteren tegen zo weinig mogelijk kosten. Bijvoorbeeld het optimaliseren van het onderhoudsplan, door de juiste onderhoudsstrategie te bepalen en te implementeren. Of het initiëren en begeleiden van modificatie trajecten, indien er geen goede onderhoudsstrategie mogelijk is.

Lifecycle engineering

Tijdens de exploitatiefase kan het voorkomen dat de prestaties van het materieel afwijken van hetgeen beloofd was, bijvoorbeeld doordat het gebruik van het materieel anders is dan vooraf bedacht was. De specifieke omstandigheden waarin het materieel wordt gebruikt, hebben grote invloed op de conditie en prestaties. Om toch optimale prestaties te kunnen behalen, is integrale analyse nodig van deze specifieke omstandigheden en van het gedrag van het materieel. Een goede Root Cause Analyse is hierbij randvoorwaardelijk. Wij begeleiden deze analyses of voeren deze zelf uit. Zodoende kunnen wij advies uitbrengen om de prestaties van het materieel te verhogen. Ervaringen bij de grote instandhouders stellen ons in staat om te kunnen adviseren over het optimaliseren van techniek-, proces- en instandhouding voorschriften.

Projectmanagement

De reiziger wil altijd vervoerd worden en om dit te realiseren, zijn de juiste mensen nodig. Zeker wanneer het gaat om sleutelposities of om het leiden van (implementatie)projecten is het moeilijk om experts te vinden die kennis hebben van openbaar vervoer en van het invoeren van rollend materieel. Onze projectmanagers hebben veel specifieke kennis en ervaring binnen de vervoerssector en zijn daarom beschikbaar voor interim opdrachten en projectmanagement. 
Wij komen graag met je in contact!
Klik hier om ons te bereiken
Copyright 2024 - ReFleet